�EE.. EA ..

ADE EEEE


ԁE� ��E CGE J EGCE EEEE@BE E C EE EEEEE� HEZEEHZEE AZE EE E�EE EKEG� CL ME ���� EE, GEE EMEEEQEE�EEE EEEEGCE EEB@ ECAEG� E EEEL EEH � EBEG�. ÁEH E � H ��E QAH EEA EEEE E. AE EEE HM EEH EEE EE EEE, EEEEEZECL M, EEE E�EH EGE

EC BME EMEE EDEEEEMEEFE āE EE E C�� EE EE E EE� E EEEEEEEDEZEE@ELBEE BEZEEB�� LEEEEE. , EEEEEE EE� EME E�� EEME

EECL EZ EEEE EBM E EEG EEE.

ρEEE E EM ED E E �D EEGE�B EG EEEEGEQA EEAA EGEEEEECL M

EEEEDE CLH EELE EP� EEEJ� EEEEEE EE C EEG LBE EB (. E). EE EEEEME EM EEED EEGEEEE �, EEE E AE

EEAEE EE EEC EEEEE:

  1. J EME EG EEEHEEEEA, EEEEE�B�, EJ EEEEEEEE EEE E
  2. A EE EER , EFEEEE EJEE� EE ���� QE EG� , @E EDE EEEUEE �DF.
  3. GGECE, C� EG� �B, E EE GEE@BE. E , CLH ��E ME�EEH E@EEE M E �EEEEE BMEECL ME
  4. ӁE[GE@E , D@E � @BE E, E �DFEC� EE�B EEG�.